Projekta vadītājs

Dr.habil.sc.ing.,

Leonīds Ribickis,

Rīgas Tehniskā univeristāte,

Rektors, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta direktors

Projekta vadītāja vietnieks

Dr.sc.ing.,

Oskars Krievs,

Rīgas Tehniskā univeristāte,

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekāns, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta vadošais pētnieks

Projekts Nr.1

Inovatīvas energoelektronikas tehnoloģijas energo-efektivitātes palielināšanai Latvijas tautsaimniecībā, nākotnes elektroapgādes tīkliem un atjaunojamo energoresursu izmantošanai.


Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu Latvijas elektroapgādes sistēmas attīstību, kas balstīta uz daudzsološākajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un atjaunojamo (vienlaikus arī enerģētisko neatkarību palielinošo) energoresursu izmantošanu, sekmējot zinātnes un ražošanas integrāciju Latvijā.

Projekta specifiskais mērķis ir izstrādāt rekomendācijas un inovatīvas energoelektronikas tehnoloģijas industriālu objektu, apgaismes sistēmu un mājsaimniecību energoefektivitātes palielināšanai Latvijā, atjaunojamo energoresursu integrēšanai kopējā elektrotīklā vai izmantošanai lokālos mikrotīklos, kā arī nākotnes elektroenerģijas sadales tīklu enerģijas plūsmas vadībai un ātrās elektromobīļu uzlādes punktu realizēšanai.

Projekta mērķa sasniegšanai ir paredzēta sekojošu uzdevumu izpilde:

  • Izstrādāt inovatīvas energoelektronikas tehnoloģijas industriālu elektropiedziņas sistēmu elektroenerģijas patēriņa samazināšanai, izmantojot bremzēšanas enerģijas rekuperāciju;
  • Izpētīt energoekonomijas potenciālu lokālu līdzstrāvas mikrotīklu ieviešanai industriālos objektos un mājsaimniecībās, piedāvāt tehniskos risinājumus, izveidojot funkcionālus prototipus;
  • Izstrādāt rekomendācijas industriālu objektu un mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņa samazināšanai Latvijā;
  • Izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas apgaismes sistēmu elektroenerģijas patēriņa samazināšanai, izmantojot energoefektīvus gaismekļus un automātisku apgaismes līmeņa regulēšanu t.s. viedajās apgaismes sistēmās ar decentralizētu vadību;
  • Izstrādāt rekomendācijas apgaismes sistēmu elektroenerģijas patēriņa samazināšanai Latvijā;
  • Izstrādāt inovatīvas energoelektronikas tehnoloģijas Saules un vēja enerģijas integrēšanai zemsprieguma elektrotīklā un lokālos mikrotīklos ar enerģijas uzkrājējiem;
  • Izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas elektroenerģijas plūsmas uzskaitei un vadībai nākotnes sadales tīklos, kas uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti;
  • Izvērtēt esošā elektroapgādes tīkla potenciālu elektromobiļu ātrās uzlādes punktu izvietošanai Latvijā;
  • Izstrādāt inovatīvas energoelektronikas tehnoloģijas elektromobiļu ātrās uzlādes punktiem.