Semināri | Diskusijas | Atskaites

[2016. gada 10. novembris]

Darba kārtība:

 • Kopsavilkums par programmu un tās galvenajiem rezultātiem [Prezentācija]
 • Programmas projektu rezultātu prezentācijas
  1. Inovatīvas energoelektronikas tehnoloģijas energoefektivitātes palielināšanai Latvijas tautsaimniecībā, nākotnes elektroapgādes tīkliem un atjaunojamo energoresursu izmantošanai [Prezentācija]
  2. Energosistēmas attīstības plānošanas un enerģijas ražošanas, tirgošanas un sadales optimizācija [Prezentācija]
  3. Ilgtspējīga klimata politika un inovatīvi, energoefektīvi tehnoloģiski risinājumi [Prezentācija]
  4. Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā [Prezentācija]
  5. Enerģētikas un klimata politikas ietekmes novērtēšana [Prezentācija]
  6. Kompleksi pētījumi par atjaunojamo energoresursu ieguves un izmantošanas inovatīvajām tehnoloģijām un biogāzes ražošanas potenciālu atkritumu pārstrādes nozarē [Prezentācija, [Prezentācija]]
 • Diskusijas

[2015. gada 14. oktobris]

Programma [PDF]

Darba kārtība:

 • Kopsavilkums par programmu un tās galvenajiem rezultātiem [Prezentācija ]
 • Programmas projektu pirmo rezultātu prezentācijas
  1. Inovatīvas energoelektronikas tehnoloģijas energoefektivitātes palielināšanai Latvijas tautsaimniecībā, nākotnes elektroapgādes tīkliem un atjaunojamo energoresursu izmantošanai [Prezentācija RTU IEEI ]
  2. Energosistēmas attīstības plānošanas un enerģijas ražošanas, tirgošanas un sadales optimizācija [Prezentācija RTU EI ]
  3. Ilgtspējīga klimata politika un inovatīvi, energoefektīvi tehnoloģiski risinājumi [Prezentācija LU ĢZZF ]
  4. Ūdeņraža un biodegvielu ieguves inovatīvās tehnoloģijas, to uzglabāšana, kvalitātes kontrole, kvalitātes nodrošināšana un izmantošana Latvijā [Prezentācija RTU ŪITK], [Prezentācija RTU LĶI], [Prezentācija LU CFI]
  5. Enerģētikas un klimata politikas ietekmes novērtēšana [Prezentācija FEI]
  6. Kompleksi pētījumi par atjaunojamo energoresursu ieguves un izmantošanas inovatīvajām tehnoloģijām un biogāzes ražošanas potenciālu atkritumu pārstrādes nozarē [Prezentācija FEI], [Prezentācija LLU LEI]
 • Diskusijas

[2015. gada 15. janvāris]

Organizatori: Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) zinātnieki

Uzaicinātie dalībnieki: Rūpniecības uzņēmumu īpašnieki, LR Saeimas deputāti, Ekonomikas ministrijas pārstāvji, Rīgas Tehniskās universitātes profesori

Pasākuma mērķis: Lai ieviestu ES energoefektivitātes direktīvu, Latvija ir nopietni apņēmusies samazināt enerģijas patēriņu, paaugstinot energoefektivitāti enerģijas gala lietotāja pusē. Tas ir grūts un vienlaicīgi viegls uzdevums. Tas ir uzdevums, kuru īstenojot iegūs valsts makroekonomika, rūpniecības uzņēmumi un citi enerģijas lietotāji. Tas ekonomiski izdevīgs un videi draudzīgs pasākums.

Darba kārtība:

 1. Ievads. Dagnija Blumberga, RTU profesore
 2. ES dalībvalstu pieredze uzņēmumu enerģijas patēriņa efektivitātes paaugstināšanas ieviešanai un vērtēšanai. Marika Rošā, RTU profesore
 3. Energopārvaldības piemēri Latvijas rūpniecības uzņēmumos. Haralds Vīgants, Graanul Invest izpilddirektors ; Dagnija Blumberga, RTU profesore
 4. Ekonomikas ministrijas piedāvātie likumdošanas instrumenti ES energoefektivitātes direktīvas ieviešanai. Gatis Ābele, LR Ekonomikas ministrija
 5. Diskusija: kas ir nepieciešams rūpniecības uzņēmuma īpašniekam, lai samazinātu maksu par enerģiju.
 6. Diskusija: kādi likumdošanas instrumenti (subsīdijas, nodokļu atlaides, informācijas plūsma u.c.) ir nepieciešami, lai panāktu energoefektivitātes pasākumu ieviešanu.

[2015. gada 20. februāris]

Organizatori: Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) zinātnieki

Uzaicinātie dalībnieki: LR Kultūras ministre, valsts kultūras ēku direktori un atbildīgie par apsaimniekošanu, LR Saeimas deputāti, Rīgas Tehniskās universitātes profesori un eksperti

Pasākuma mērķis: Lai ieviestu ES energoefektivitātes direktīvu, Latvija ir nopietni apņēmusies samazināt enerģijas patēriņu, paaugstinot energoefektivitāti enerģijas gala lietotāja pusē. Tas ir grūts un vienlaicīgi viegls uzdevums. Tas ir uzdevums, kuru īstenojot iegūs valsts makroekonomika, un enerģijas lietotāji. Tas ir ekonomiski izdevīgs un videi draudzīgs pasākums.

Darba kārtība:

 1. Ievaduzruna. Dace Melbārde, kultūras ministre
 2. Energoefektivitāte ēkās. Inženierzinātņu doktore Andra Blumberga, RTU profesore
 3. Energopārvaldība ēkā. Cik daudz var izdarīt bez lielām investīcijām. Habilitēta inženierzinātņu doktore Dagnija Blumberga, RTU profesore
 4. Energoefektivitātes pasākumi ēkās. Prioritātes. Realizētu projektu analīze. Inženierzinātņu doktors Gatis Žogla, SIA Ekodoma
 5. Labās prakses piemērs. Liepājas pašvaldība. Mārtiņš Tīdens, Liepājas pilsētas dome
 6. Diskusija: kas ir nepieciešams, lai panāktu energoefektivitātes pasākumu ieviešanu kultūras ēkās.

[2015. gada 25. marts]

Organizatori: Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) un Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta (IEEI) zinātnieki

Uzaicinātie dalībnieki: Latvenergo darbinieki, Latvenergo Energoefektivitātes centra pārstāvji, Rīgas Tehniskās universitātes profesori un eksperti

Pasākuma mērķis: Lai ieviestu ES energoefektivitātes direktīvu, Latvija ir nopietni apņēmusies samazināt enerģijas patēriņu, paaugstinot energoefektivitāti enerģijas gala lietotāja pusē. Tas ir grūts un vienlaicīgi viegls uzdevums. Tas ir uzdevums, kuru īstenojot iegūs valsts makroekonomika, un enerģijas lietotāji. Tas ir ekonomiski izdevīgs un videi draudzīgs pasākums.

Darba kārtība:

 1. Ievads. Habilitēta inženierzinātņu doktore Dagnija Blumberga, RTU profesore
 2. Elektroenerģijas kvalitātes problēmas un to risinājumi. Inženierzinātņu doktors Oskars Krievs, RTU EEF dekāns
 3. Ēku energoefektivitāte ES Energoefektivitātes direktīvas kontekstā. Habilitēta inženierzinātņu doktore Dagnija Blumberga, RTU profesore
 4. Energopārvaldība mājsaimniecībās. Inženierzinātņu doktore Andra Blumberga, RTU profesore
 5. Viedo skaitītāju projekts. Andris Spīdāns, AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centra projektu vadītājs
 6. Tehnoloģijas un iespējas energoefektivitātes paaugstināšanai. Inženierzinātņu maģistrs Ansis Avotiņš, RTU pētnieks
 7. Siltumenerģijas patēriņa samazināšana ēkās. Inženierzinātņu doktors Gatis Žogla, SIA „Ekodoma”
 8. Diskusija

[2015. gada 22. aprīlis]

Organizatori: Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) zinātnieki

Uzaicinātie dalībnieki: siltumapgādes uzņēmumu darbinieki, pašvaldību pārstāvji, Rīgas Tehniskās universitātes profesori un eksperti

Pasākuma mērķis: Jaunu energoefektīvu tehnoloģiju ieviešana Eiropas Savienības valstīs ir viena no prioritātēm. Centralizētas siltumapgādes sistēmas Eiropā un Baltijas valstīs ir lielu pārmaiņu priekšā. Ceturtās paaudzes centralizētas siltumapgādes sistēmu ieviešana ir ilgtermiņa risinājums, kas paredz atjaunojamo enerģijas avotu integrēšanu esošajās sistēmās, pāreju uz zemu temperatūru tīkliem un citu inovatīvu risinājumu realizēšanu.

Darba kārtība:

 1. Ceturtās paaudzes centralizētas siltumapgādes sistēmas koncepcija. Habilitēta inženierzinātņu doktore Dagnija Blumberga, RTU profesore
 2. Zemas temperatūras siltumapgādes sistēmas attīstības modelis. M.sc.ing. Jeļena Ziemele, RTU pētniece
 3. Centralizētas siltumapgādes sistēmas efektivitāte. Inženierzinātņu doktors Edgars Vīgants, RTU pētnieks
 4. Saules enerģijas izmantošana centralizētas siltumapgādes sistēmās. M.sc.ing. Lelde Timma, RTU pētniece
 5. Siltumenerģijas akumulācija - inovatīvie risinājumi. M.sc.ing. Miķelis Dzikēvičs, RTU pētnieks
 6. Diskusijas

[2015. gada 6. maijs]

Organizatori: Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) zinātnieki un Latvijas Saules enerģijas asociācija

Uzaicinātie dalībnieki: Saules enerģijas asociācijas biedri, pašvaldību pārstāvji, siltumuzņēmumu darbinieki, Rīgas Tehniskās universitātes profesori un eksperti

Pasākuma mērķis: Saule ik dienas sūta Zemei tūkstošiem reižu vairāk enerģijas kā visā pasaulē katru dienu patērējam. Neapšaubāmi, pie pastāvīgā enerģijas pieprasījuma pieauguma un nepieciešamības pēc jauniem tīras enerģijas avotiem, Saules enerģija ieņems stabilu vietu nākotnes enerģijas bilancē. Konferencē runāsim par Saules enerģijas izmantošanas iespējām Latvijā un to, kā panākt iespējami ātrāku virzību pretī Saules enerģijas tehnoloģiju ieviešanai visos patērētāju līmeņos. Konference tiek organizēta Eiropas Saules dienu 2015 un Valsts pētījumu programmas LATENERGI ietvaros.

Darba kārtība:

 1. Vai saule ir nākotnes energoresurss Latvijai? Ievads. Habilitēta inženierzinātņu doktore Dagnija Blumberga, RTU profesore
 2. Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā. M.sc.ing. Lelde Timma, RTU pētniece
 3. Saules kolektoru tehnoloģijas. Inženierzinātņu doktors Dzintars Jaunzems, RTU docents
 4. Saules paneļu tehnoloģijas. M.sc. Jānis Latvels, RTU doktorants
 5. Esošo tehnoloģiju rezultāti Latvijā. Aleksandrs Bērziņš, Latvijas Saules enerģijas asociācijas priekšsēdētājs; Aivars Peisenieks, SIA „Solar KEJ”; Georgs Indulēns, SIA „Anima libra”